வணக்கம்!!

லக்சம்பர்க் தமிழ்ச்சங்கம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!

வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகத்தில் இருந்து வந்த நாம் , இன்று நம்மை வாழ வைக்கும் லக்சம்பர்க் நாட்டில் தமிழர்களை ஒன்று கூட வைத்து அந்த தமிழுக்கு என ஓர் சங்கம் அமைத்து இருக்கின்றோம்.வாழ்க தமிழ் , வளர்க அதன் புகழ்.

யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல்

இனிதாவது எங்கும் காணோம்;

பாமர ராய், விலங்குகளாய், உலகனைத்தும்

இகழ்ச்சிசொலப் பான்மை கெட்டு,

நாமமது தமிழரெனக் கொண்டுஇங்கு

வாழ்ந்திடுதல் நன்றோ? சொல்லீர்!

தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம்

பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்.

மகாகவி பாரதியார்

The Tamil Sangam Luxembourg has been established to integrate Tamil community living in Luxembourg.

Objective

  • The core objective is to “Preserve and Nurture the Tamil Language, Culture and Arts” in Luxembourg among the future generations.
  • Tamil Sangam Luxembourg(TSL) “ is a Non-Profit Organisation with no Religious or Political alignment.

Vision

  • The core objective is to “Preserve and Nurture the Tamil Language, Culture and Arts” in Luxembourg among the future generations.
  • Enable individual contribution towards training Children in language, music, musical instruments, lecture on epics etc.
  • Organize activities and competitions in the field of literature (இயல்), music (இசை) and drama (நாடகம்), to encourage and groom local talents.
  • Organize Sports and Recreations activity.
  • Facilitation of Tamil events like Pongal, Tamil New Year, etc..