நிகழ்வுகள்

Upcoming Events

தைப்பொங்கல் திருவிழா 2024


Registration Link :

THAI PONGAL 2024

 

Past Events

தீபாவளி 2023


Registration Link :

DIWALI 2023 event

 
பொங்கலோ பொங்கல் 2023


Registration Link : Pongalo Pongal 2023 event

 
தீபாவளி திருநாள் 2022


Registration Link : Deepavali 2022 event

Tamil Sangam Luxembourg Deepavali - 2022 image


Registration Link : Deepavali 2021 event

 
 

Past Events

கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு 2021 விருந்து
 
TSL 2021 மாதாந்திர சுவர் நாட்காட்டி
தீபாவளி திருநாள் உணவுத்திருவிழா 2020
நாட்டுப்புற கலை விழா 2020


German and Luxembourg Tamil organizations have successfully organized the Folk Art Festival 2020 as a live screen festival on 16.08.20 to help folk artists. On behalf of the Festival Coordinators we would like to express our deepest gratitude to our members for accepting our donation request and helping our artists who have been weakened by Corona. So far we have received a donation of EUR 3,924 and donated INR 3,37,959 to the Madurai Muthamil Folk Arts Research Institute. This amount is being given in cash to the artists who participated in the festival and in kind to other artists and their families. Full details will be announced in the coming days.

This was also covered widely in Major Tamil Daily NewsPapers: Dinamalar and Dinamani

You can watch this event in: YouTube

Thanks!

 
தைப்பொங்கல் திருநாள் விழா 2019

Pongal Event to Register

Please click here to Register
 
தமிழ்ப்பள்ளி 2018-2019 மற்றும் தீபதிருநாள் 2018
 
தொடக்க விழா

லக்சம்பர்க் தமிழ்ச் சங்கம், லக்சம்பர்க் நாட்டில் தொழில், கல்வி நிமித்தமாக தற்காலிகமாக/நிரந்தரமாக குடியமர்ந்திருக்கும் தமிழ்ச்சொந்தங்களுக்காக ஏப்ரல் 14, 2018 ஆம் தேதியன்று உருவாக்கப்பட்டது.

Venue: Centre Wirtspesch, Rue de Mers, 181 Kopstal Time:  2 to 6 p.m.

தமிழ்ச்சங்கம் துவக்கவிழா அழைப்பு